VERREWEG DE MEESTE MELDINGEN VAN ZOOGDIEREN GAAN OVER EGELS. OVER DE LOOP VAN DE TIJD HEBBEN WE HEN INGEDEELD IN VIJF CATEGORIEËN:

ROOFDIEREN

Denk hierbij aan wolven, vossen, dassen, nertsen, boommarters, otters, steenmarters en wezels.

EXOTEN

Denk hierbij aan eekhoorns, bevers, stinkdieren, muskusratten en wasberen.

INSECTENETERS

Denk hierbij aan egels, mollen en muizen.

VLEERMUIZEN

In Nederland leven zeventien vleermuissoorten, zoals de vale vleermuis, de dwergvleermuis, de laatvlieger en de rosse vleermuis.

HAASACHTIGEN

Wat uiterlijk betreft zijn hazen een stuk groter en hun oren zijn langer dan die van konijnen. Ook de leefgebieden van beide dieren verschillen: duin en bos voor het konijn, open veld voor de haas.

In de online Zoogdierengids van de Zoogdiervereniging vindt u alle in Nederland voorkomende zoogdiersoorten. Per soort vindt u informatie over herkenning, leefwijze, verspreiding & aantallen en (juridische) bescherming.

IK HEB EEN GEWOND OF ZIEK ZOOGDIER GEVONDEN

Dieren die hulp nodig hebben, zijn dieren die:

 • gewond zijn
 • overdag duidelijk in zicht buiten lopen, vooral in de winter
 • door een hond zijn gebeten
 • weinig of niet bewegen en zich niet oprollen (egel) als ze worden aangeraakt
 • zich wankelend voortbewegen of in kringetjes lopen
 • snotteren, hoesten of een piepende ademhaling hebben
 • stinken (=gewond)
 • erg mager en/of uitgedroogd zijn
 • onderkoeld zijn (bij egels: voel aan de buik van de egel, is deze koud dan is de egel onderkoeld)
 • uit het water zijn gehaald
 • onder de vliegeneitjes en maden zitten en/of heel veel vlooien en/of teken hebben

Wat kunt u doen?

 • Pak het dier op met dikke handschoenen of leg eerst een handdoek over het dier heen. Let op: wilde dieren kunnen bijten.
 • Plaats het dier in een hoge kartonnen doos, kist of kattenmandje.
 • Leg een laag kranten op de bodem en probeer een nest te maken van oude lappen of handdoeken.
 • Laat een handdoek over het dier heen liggen (wel zo dat het beestje kan ademen), dit beperkt stress en onrust.
 • Houdt het dier warm door een kruik of fles warm water met handdoek er omheen bij het dier te plaatsen.
 • Het dier heeft wel voldoende ruimte nodig om van de warmtebron af te kunnen kruipen.
 • Geef water (níet tijdens het vervoeren). Nooit melk!
 • Nooit zelf gaan dokteren, zorg voor wilde dieren is te complex.
 • Neem contact op met de dierenambulance om het dier naar een opvang te brengen.

IK HEB EEN JONG ZOOGDIER GEVONDEN

Als men gaat wandelen en een jong dier open en bloot aantreft in het veld, denkt men al snel dat dit een zielig beestje is, dat door de moeder is achtergelaten. Maar dat is echt niet zo, moederdier is in de buurt en zorgt erg goed voor de kleintjes. Vlak na zonsondergang verzamelt de hele familie zich bij het leger waar de jongen geboren zijn. Dan worden ze gezoogd en gaan daarna weer ieder een kant op. Heel slim natuurlijk, want als er een vijand langskomt is slechts een kleintje ’t haasje en niet het hele nestje.

Daarom willen we u adviseren dat als u tijdens het wandelen een haasje of ander jong zoogdier in het veld ziet: Afblijven, gewoon laten zitten en nooit aanraken. Moeder is in de buurt en de kleintjes zijn nergens beter af dan in de natuur.

Uitzondering: mocht het jonge dier gewond zijn of zich op een onveilige plek bevinden bijvoorbeeld vlak langs een verkeersweg, of op een voetbalveld of sportterrein, bel dan de dierenambulance. De dierenambulance brengt de jonge beestjes naar een opvangcentrum.

IK HEB LAST VAN MUIZEN OF RATTEN

De Dierenambulance De Ronde Venen / Amstelland haalt géén muizen, ratten of ander ongedierte op. Hiervoor kunt u een melding maken bij het Meldpunt Ongedierte. Meldpunt Ongedierte biedt een ondersteunde rol bij de bestrijding en beheersing van plaagdieren in zowel de openbare ruimte als op privaat terrein.

IK HEB EEN VLEERMUIS AAN DE MUUR

Deze halen wij altijd op. U doet er verstandig aan de vleermuis niet zelf te vangen. Een vleermuis die zich bedreigd voelt zal proberen te bijten. Bij twee soorten vleermuizen in Nederland kan hondsdolheid (rabiës) voorkomen. Neem daarom geen risico.

Vleermuizen zijn wettelijk beschermde dieren. Alleen in uitzonderingsgevallen (zoals de zorg voor een zieke vleermuis of het vrijlaten van een binnen vliegende vleermuis) mogen vleermuizen gevangen worden. In alle andere gevallen is het verboden vleermuizen te vangen, te verstoren en te doden.

MAG IK ZELF VOOR EEN WILD DIER ZORGEN?

Wilde dieren zijn beschermd door de Natuurbeschermingswet. Het is dus absoluut verboden om wilde dieren in je bezit te hebben, zonder een vergunning.