VERREWEG DE MEESTE MELDINGEN VAN WILDE DIEREN GAAN OVER VOGELS. OVER DE LOOP VAN DE TIJD HEBBEN WE HEN INGEDEELD IN VIER CATEGORIEËN:

STADSVOGELS

Denk daarbij aan duiven, kraaien, eksters, merels, koolmeesjes, pimpelmeesjes, roodborstjes, mussen en andere kleine vogelsoorten die u vaak in en rondom uw tuin vindt.

WATERVOGELS

Denk daarbij aan eenden, ganzen en zwanen, maar ook de meeuwen vallen hier onder. Het zijn allemaal dieren die op of rond het water leven.

ROOFVOGELS EN UILEN

Denk daarbij aan de havik, sperwer, wespendief, buizerd, zeearend, rode wouw, bruine kiekendief, blauwe kiekendief en grauwe kiekendief, torenvalk, boomvalk, slechtvalk en diverse soorten uilen.

OVERIGE VOGELS

Denk daarbij aan reigers, ooievaars, spechten, snippen, zwaluwen, gaai, halsbandparkiet, ijsvogel, fazant en andere aparte of beschermde vogels.

In de online Vogelgids van de Vogelbescherming Nederland vindt u meer dan driehonderd in Nederland voorkomende vogelsoorten. Per soort vindt u informatie over herkenning, leefwijze, verspreiding & aantallen en (juridische) bescherming.

IK HEB EEN GEWONDE OF ZIEKE VOGEL GEVONDEN

 • Allereerst moet de vogel gevangen worden. Gooi voorzichtig een doek (bijv. een theedoek) over de vogel, zodat deze niet weg kan vliegen. Pak de vogel met de doek eromheen voorzichtig op.
 • Doe de vogel (eventueel met doek) in een doos voorzien van voldoende luchtgaten. Als de vogel koud aanvoelt of nog geen goede temperatuurregeling heeft (dit komt vaak voor bij nog kale of donsjongen), kan er eventueel een in een handdoek gewikkelde warme (geen hete) kruik bij gelegd worden.
 • Was uw handen goed nadat u de vogel heeft aangeraakt of gebruik evt. handschoenen of een plastic zak om de handen bij het oppakken.
 • Geef de vogel geen voedsel of water.
 • Breng de vogel naar het vogelasiel of laat de dierenambulance de vogel ophalen zodat zij die naar het vogelasiel kunnen brengen.
 • De vogel heeft de meeste overlevingskans als hij direct naar het dichtstbijzijnde vogelopvang adres wordt gebracht. Daar krijgt hij de deskundige hulp die hij nodig heeft.
 • Probeer niet zelf voor de vogel te zorgen.

IK HEB EEN DUIF GEVONDEN DIE NIET WEG VLIEGT

Vaak vliegt een duif, na wat rust, weer weg of terug naar zijn eigen hok als het een geringde duif is. Om de duif wat aan te laten sterken kun je water en ongekookte rijst voeren.

Als de duif na één of twee dagen nog op zijn plaats blijft, probeer hem dan te vangen. Soms kan dit een lastig klusje zijn. Een tip is om een doek over de duif te gooien. U kunt de duif dan met doek en al oppakken en in een doos doen. U kunt de duif naar de vogelopvang brengen of de dierenambulance bellen om de duif op te laten halen.

IK HEB EEN ROOFVOGEL OF UIL GEVONDEN

Deze halen wij altijd op. Zij kunnen met hun scherpe klauwen en snavel iemand gemeen verwonden. Als de situatie het toelaat vragen wij u een doos over de vogel heen te zetten, zodat de vogel zich niet verder kan bezeren of verdwijnt.

Lijkt de vogel dood? Pak het niet op! Als afweer houden dit soort vogels zich schijndood. Zodra u ze oppakt, komen ze ineens weer tot leven.

ER IS EEN VOGEL TEGEN MIJN RAAM AAN GEVLOGEN

Een vogel die tegen een raam gevlogen is kan tijdelijk versuft zijn.
Dit kan variëren van een paar seconden tot uren. Vaak worden die versufte vogels in tweede instantie door een kat gegrepen.

Een raamslachtoffer hoeft niet altijd meteen opgevangen te worden. Soms is het beter de vogel enige tijd rust te gunnen. U kunt hem in een doos zetten en wel zo dat de vogel rechtop blijft zitten (zet hem bijvoorbeeld tegen een dikke handdoek). In veel gevallen is een vogel na ongeveer een uur volledig hersteld en dan kan hij meteen weer in zijn vertrouwde omgeving vrijgelaten worden.

Als herstel langer op zich laat wachten, zal zo’n vogel opgevangen moeten worden. Soms is er sprake van functieverlies, bijvoorbeeld verlamde pootjes. Ook dit kan na verloop van enige tijd weer vanzelf herstellen. Neem dan contact op met de Dierenambulance.

WATERVOGEL MET BOTULISME

Botulisme is een ziekte bij voornamelijk watervogels die het zenuwstelsel aantast en spierverlamming veroorzaakt. Veel vogels overlijden aan deze ziekte, maar de zieke vogels kunnen ook veelal gered worden, als ze direct nadat ze gevonden zijn, naar de opvang worden gebracht. Bovendien vormen ze na genezing geen gevaar meer voor hun omgeving. Over het algemeen is botulisme niet gevaarlijk voor mensen, honden en katten.

Sommige botulisme types (A.B.E. en F) zijn wel gevaarlijk voor mensen.

HOE HERKEN IK VOGELGRIEP?

Vogelgriep is een besmettelijke ziekte die voorkomt bij pluimvee (zoals kippen of kalkoenen) en andere wilde vogelsoorten (zoals eenden, duiven en zwanen). Vogelgriep kan door veel verschillende griepvirussen(virustypen) worden veroorzaakt. In zeldzame gevallen kunnen sommige virustypen overgaan van dier naar mens. Dit gebeurt alleen bij direct en intensief contact tussen besmette vogels en mensen.

Vogelgriep bij mensen

Mensen die ziek worden van vogelgriep krijgen dezelfde symptomen als bij een gewone wintergriep: koorts, hoofdpijn, spierpijn, hoest of oogontsteking (conjunctivitis). De ziekte verloopt meestal mild, maar vooral in Azië zijn er verschillende typen vogelgriepvirus die bij mensen heel ernstig kunnen verlopen.

Vogelgriep bij dieren

Pluimvee of vogels worden na infectie snel ziek. Vaak al binnen enkele uren tot 3 dagen. De eerste klachten zijn:

 • algehele duidelijke sloomheid
 • de dieren maken geen geluid meer

Vervolgens krijgen de dieren klachten zoals:

 • ademhalingsproblemen
 • diarree
 • oogontstekingen
 • plotselinge sterfte

Risico’s van vogelgriep voor honden

Sporadisch kan vogelgriepvirus overgedragen worden op wilde zoogdieren zoals vossen en zeehonden, en op gezelschapsdieren zoals honden. Dit is echter zeer uitzonderlijk en na directe intensieve blootstelling. Bij vossen en honden vaak als gevolg van bijtcontact met besmette kadavers van vogels. Overdracht van hond naar mensen is nog nooit vastgesteld.

WAT MOET IK DOEN BIJ VASTGEVROREN VOGELS?

Vooral bij ijzel vriezen vogels soms met hun poten vast aan het ijs. Controleer eerst of de vogel echt vast zit. Gooi net buiten zijn bereik stukjes brood naar hem toe. Loopt hij er naar toe? Dan is er niets aan de hand.
Zit de vogel echt vast? Schakel dan zo snel mogelijk de dierenambulance of brandweer in je woonplaats in. Maakt u zelf de vogel los? Trek dan in geen geval aan de poten! Blijf ook met werktuigen uit de buurt! Zaag, hak, boor of beitel het ijs ruim om de poten los. Neem de vogel dan met de ijsklomp aan de poten mee naar huis. Laat daar het ijs in een koele ruimte smelten.
Zet de vogel in geen geval op een te warme plek. Of bij de kachel.

IJzelt het niet? Is de vogel toch vastgevroren? Dan is de vogel ziek. Neem contact op met de dierenambulance, of breng hem naar het vogelasiel.

MAG IK ZELF VOOR EEN VOGEL ZORGEN?

Wilde dieren zijn beschermd door de Natuurbeschermingswet. Het is dus absoluut verboden om wilde dieren in je bezit te hebben, zonder een vergunning.