WELKE MELDINGEN KAN IK MELDEN BIJ 144?

Dieren in acute nood en/of gewonde dieren. Ziet u een (gewond) dier in nood, bel dan meteen 144. Ook wanneer een dier een gevaar voor zichzelf en de veiligheid van mensen oplevert, belt u met 144.

WAT MELD IK NIET BIJ 144?

Om te voorkomen dat u voor uw melding meerdere malen wordt doorverbonden of doorverwezen, vindt u hier een overzicht van instanties waar u terecht kunt voor meldingen waarbij het dierenwelzijn niet in het geding is.

  • Gevonden dode kleine dieren (zoals vogels en egels): de afdeling milieu van uw gemeente;
  • Gevonden dode huisdieren: BEL ONS 06-53 31 55 57;
  • Gevonden dood groot wild: 0900-8844;
  • Overlast van dieren (blaffende honden e.d.): uw wijkagent via hét landelijke servicenummer van de politie 0900-8844;
  • (Overlast van) zwerfkatten: lokale afdeling van de Dierenbescherming;
  • Vermiste/gevonden huisdieren: BEL ONS 06-53 31 55 57.

HOE EN WANNEER BEREIK IK 144?

  • Het telefoonnummer 144 is 7 dagen per week 24 uur per dag bereikbaar. In het geval de lijn overbezet is, kunt u het terugbelformulier invullen.
  • Via dit meldformulier op www.politie.nl. U kunt hiermee beeldmateriaal naar de politie verzenden.

ZIET U DIEREN MISHANDELD WORDEN?

Bent u getuige (geweest) van dierenmishandeling? Meld dit dan bij 144. Er is sprake van dierenmishandeling wanneer een dader opzettelijk en zonder redelijk doel een dier pijn doet of verwondt. Bij mishandeling van dieren is de verklaring van één of meer ooggetuigen vaak onontbeerlijk om de dader(s) aan te spreken en/of te vervolgen.

ZIET U VERWAARLOOSDE DIEREN?

Ziet u in uw omgeving dieren die worden verwaarloosd? Meld dit dan bij 144. Bij verwaarlozing kunt u denken aan dieren die geen of onvoldoende voer, water en/of medische zorg krijgen van de eigenaar. Ook het onthouden van de nodige verzorging aan vacht, nagels, hoeven en/of gebit kunnen reden zijn om melding te doen.

ZIET U DIEREN MET ONVOLDOENDE HUISVESTING?

De wijze waarop dieren zijn gehuisvest kan ook een reden zijn om melding te doen bij 144. De Nederlandse wet voorziet in een (beperkt) aantal regels en voorschriften waaraan de huisvesting van dieren moet voldoen.

WELKE STRAFFEN STAAN ER OP DIERENMISHANDELING OF VERWAARLOZING?

De maximale gevangenisstraf voor het mishandelen of verwaarlozen van een dier is drie jaar. De maximale geldboete is € 19.500.

MELD DIERENMISHANDELING

Bent u getuige (geweest) van dierenmishandeling?
Bel dan meteen 144 of vul het online meldformulier in